Jinshinlogo1

Jin Shin Clinic

Acupunture / Chinese Herbal Medicine / Shiatsu Massage

ferryman
item1

Jin Shin Clinic
221 Bay Road
Sandringham Vic 3191

info@jinshin.com.au
www.jinshin.com.au

(03) 9598 3007
0438 900 082